Bütünleşik Pazarlama İletişimi

Her şey bir fikir ile başlar. Fikir tasarım ile şekillenir. Doğru zamanda, doğru kişiye, doğru şekilde aktarıldıkça, fikir dalga dalga yayılır. İletişim kanallarının bütünleşik olması gerekliliğinin altını bir kez daha çizmek isteriz. Bu kanalların içinde pazarlamanın tüm unsurları olduğu gibi; günümüz dünyasında dijital pazarlama, sosyal medya kanalları, on-line – offline etkinlikler, halka ilişkiler, lobby faliyetleri ve işveren markası iletişimini de saymaktayız.

Tüm bu çalışmaların birbiri ile örtüşecek ve birbirinin değerini artıracak şekilde zekice planlanması marka değerini ve saygınlığını artıracaktır. Özellikle pandemi sonrası dönemdeki iletişim faliyetlerinde, bu planlamanın ve uygulamanın çok hızlı bir şekilde yapılması ve gerekir ise anlık yönetimsel kararlar ile hızlı bir şekilde revize edilmesi de önemlidir.

Pandemi sonrasında bütünleşik bir pazarlama planı hazırlamak, bu planı şartlara uyumlu hale getirmek ve her türlü revize planı başarı ile uygulamak için şirketin yapısındaki çeviklik faktörü de olduça kritiktir. Geçmiş bilgi birikimi ve tecrübeler bizlere ışık tutarken, şirketin başarmak istediklerinin açık bir biçimde ifade edilebilmesi planlamanın doğru yapılmasını sağlayacaktır.

Şimdi bütünleşik pazarlama iletişim geleceğinde yerinizi almak için hazır mısınız?